Velkommen til Preben Lind

Konsulent, Tele og data kommunikation

 

Projekt CV

 

Stilling:                                    Project / Transition / Program Manager

 

Fødselsår:                               1963

Uddannelse:                           1997 Tele og Dataskolen

                                                1995 Ingeniør, Københavns Teknikum

                                                 1985 Elektronikmekaniker, Søværn

 

Certificering:                         2009 MSP ( Managing Sucessfull Programmes )

 

Ledelseserfaring:                  20 År – Team leder, sektionschef, Projekt leder, kommerciel og teknisk


Profil:                                    Preben
Lind er en dynamisk teknisk velfunderet leder, som gerne går i front for at sikre målopfyldelse. Har siden nov. 2007 arbejdet som projekt og transition manager i IBM IT Delivery med implementering af nye kunde leverancer baseret på LAN, WAN og server infrastruktur. Før dette, arbejdede Preben 6 år i Nordisk Telekommunikations organisation med hovedvægten på projektledelse af komplekse internordiske leveranceprojekter baseret på WAN og telekommunikation. Kulturel brobygger og national ankermand for alle ikke standard processer, produkter og forhandlinger.

                                                Fokus på helheden såvel teknisk, økonomisk og operationelt

Arbejdsområder:                  
- Projektansvar

Stor erfaringsbase med håndtering af komplekse projekter med 1 – 5 projektleder i direkte reference. Projekter tværnordisk primært baseret på WAN og telekommunikations løsninger til kunder

- Projektledelse

Projektledelse og delprojektledelse oftest som national representant i Nordiske projekter. Projekterne har været af både WAN og telekommunikations relateret, samt organisatorisk for sikring af tværnordisk samarbejder og etablering af anvendelige processer

- Implementering / Migration

Stor erfaring med implementering / migration af kundeprojekter, herunder udførelse af fagtilsyn for netværksleverancer, leverandørstyring af underleverandører samt sikring af afleveringsforretningen foregår på dokumenteret vilkår og udestående bliver forankret

- WAN / LAN

                                               Designer / arkitekt på netværksløsninger baseret på anvendte teknologier i markedet, herunder MPLS, WDM, Gbit/s Ethernet, fiber som core teknnologier, og Radiokæde, FWA, xDSL. Leased Line, fiber som access teknologier. Topologier som full meshed, hub/ spoke i pakkekoblede netværk og stjerne, ring og matrix i kredsløbskoblede netværk


- Telekommunikation / Mobil

                                               Design / arkitekt på telekommunikations løsninger baseret på fixed/ mobil voice samt integrationen / konvergens mellem disse accessformer. Data baseret løsningsdesign på GPRS/UMTS

 

 

 

Brancher

Telekommunikation Større International Leverandør.

Konsulent Rådgivende Ingeniør firma Tele- & Datakommunikation

Entreprenør Bygge og Anlæg

Militær ( Operativ sejlende tjeneste, Grønlands Kommando og Søværnets Operative Kommando )

 

IT-kompetencer

(Arbejdsområde)

(Kompetence navn eller beskrivelse )

(niveau)

Projekt ledelse

Projektledelse af større antal projekter, primært implementering og migrationsprojekter af telekommunikation og WAN ydelser / tjenester med økonomi og deadlines som styreparameter

Expert

Implementering

Gennemført implementering af komplekse  WAN og telekommunikations relaterede løsninger på tværs af Norden under hårdt politisk tidspres.

Expert

Migrering

Migration af kundeløsninger til nyt infrastruktur. Primært WAN og telekommunikations løsninger på tværs af Norden

Expert

Telekommunikation

Årelang virke som rådgiver inden for telekommunikation, fastnet og mobil baseret, samt især integration / konvergens mellen disse teknologier

Expert

WAN

Behersker WAN teknologierne benyttet af markedet i Danmark og Norden, herunder MPLS, IP, Frame Relay, ATM, SDH, PDH, WDM, Leased Line, Radiokæde og FWA teknologier

Expert

Program Management

Program manager for bl.a. implementering af nordisk GSM aftale. 12000 bruger flyttet til ny operatør, opbygning af ca. 35 nye dedikerede sites samt et lignende antal opgradering i eksisterende makro net. 4 national ansvarlige projektledere i direkte reference, større antal delprojektledere og ressourcer tilknyttet.

Meget rutineret

Afleveringsforretning / Overdragelse

Afleveringsforretning gennemført som afslutning på projekterne, sikre dokumentation samt ejerskab af udeståender punkter i forbindelse med overdragelse

Meget rutineret

Kontrakt forhandling

Gennemført kontraktforhandling som sælger på WAN og telekommunikation projekter. Størrelsesmæssig op til ca. 50 mill kontraktsum. Håndtering af business cases og godkendelseprocesserne frem til forhandlings tidspunkt

Meget rutineret

Leverandørstyring

Ledelse og styring af underleverandør ressourcer for primært installationsarbejder af kabel, El og routerudstyr samt konfiguration af servere og firewalls

Meget rutineret

Rådgivning

Situationsbestemt rådgiver med udpræget helhedsperspektiv for funktionalitet og økonomi uden at miste detaljer undervejs

Meget rutineret

Infrastruktur

 Telekommunikation voice baseret på fixed og mobil teknologier. Netværksinfrastruktur baseret på anvendte WAN og LAN teknologier

Meget rutineret

Netværksarkitektur

Core operatør netværk baseret på WDM teknologier, Gbit Ethernet, MPLS, SDH samt Access arkitektur baseret på FWA, Radiokæde, Fiber, Leased Line, xDSL

Meget rutineret

Netværksdesign

Kundedesign af store netværk baseret på MPLS og WDM

Meget rutineret

Mobil

GSM og UMTS teknologier set fra operatør synsvinkel, samt de kundevendte tjenester udbudt på samme

Meget rutineret

Strategi

Strategiarbejder udført inden for området Fixed telekommunikation, dækkende operatør infrastruktur og access teknologier for at imødekomme såvel kort som langsigtet markedskrav, samt forretningen indtjeningsmuligheder

Rutineret

Udbud

Besvarelse af udbudsmateriale inden for områderne WAN og telekommunikation

Rutineret

Kravspecifikation

Udarbejdelse af kravspecifikationer baseret på for- og interessent analyse inden for områderne WAN og telekommunikation

Rutineret

LAN

Overordnet LAN design og implementering

Rutineret

 

Sprog

Niveau

Dansk

Modersmål

Engelsk

Flydende

Norsk/ svensk

Forstår i skrift og tale

Tysk

Forståelse i skrift og tale

 

Projekterfaring

 

 

11/2007 – 01/2010)

Freelance Projektleder / Strategisk outsourcing IBM

Projektportefølge i perioden:

1)     Opbygning af Swift Service Bureau for kunde

2)     Opbygning og migration til redundant LAN infrastruktur til 4 danske lokationer / 800 porte for kunde

3)     Opbygning og migration til nyt MPLS baseret nationalt netværk – 10 lokationer for kunde

4)     Transition af driftmiljø – 12 servers og  WAN for kunde

5)     Etablering af Serverhousing for kunde

6)     Migration af 700 bruger fra Desktop Firewall til Host Intrusion Prevention System

7)     Migration af SO aftale – inkl. 6 nye delprojekter, herunder: Citrix platform, Desktop management system, Antivirus/Antispam, Blackberry, Tivoli overvågning

8)     Antal RFS – mindre projekter

Proces beskrivelse generelt for projektportefølgen:

·       Etablering af styregruppe, og projektstruktur – lead på møder / referat.

·       Udarbejdelse af tidsplaner

·       Rapportering af status / fremdrift til kunde på ugebasis

·       Ugentlige statusmøder med kunder

·       Rapportering af forbrugt tid og materialer internt på uge og månedsbasis.

·       Lead på afklaringer / uoverensstemmelse i projektforløbet - Project Change Request

·       Rapportering på betalingsmilestones

·       Kundeoverdragelse / afleveringsforretning

·       Projektoverdragelse til driftorganisation

 

Resultat: Hurtig opbygning af stor berøringsflade og netværk i organisationen – Meget aktiv verbal kommunikation, telefon / møder – Projekter gennemført, nogle med forsinkelse grundet manglende ressource tildeling / fejlestimeringer i design / tilbudsfasen – synliggøres via ofte og detaljeret rapportering og eskalation. Gennemgående stor kundetilfredshed med projekternes gennemførelse.

 

 

 

 

 

 

 

 

03/2007 – 11/2007)

Projektleder

Implementering og migration af butiksnetværk: (Migration af 150 butikker fra IBM driftet netværk til egen driftet netværk, med senere udvidelse med yderligere 72 Føtex lokationer med prioriteret implementering )

Proces beskrivelse:

·       Etablering af styregruppe, og projektstruktur.

·       Pli etableret som projektansvarlig med egenkoordinator for netværksleverancer samt alle relaterede elementer.

·       Projektleder fra IBM og Sonofon Leverance for respektive leverancer. Projektet leder installation af netværk, yderligere kabling samt El arbejder.

·       Dertil nødvendig håndtering af nyt core setup for IT driften hos IBM med de udfordringer dette giver når arbejdet udføres under opsagt kontrakt.

 

Resultat: Svær opstart grundet manglende ressourcer og vilje for etablering af nødvendige tiltag og ændringer af core setup. Alle leverancer med få undtagelser er leveret til tiden

 

 

07/2006 – 08/2006

Konsulent / Arkitekt

Nyt WAN design: (Design af MPLS baseret skalerbart butiksnetværk)

Proces beskrivelse:

·       Nyt design nødvendigt for en migration fra eksisterende løsning. Ny IP plan blev etableret med interface via firewalls til Sonofon / Telenor backend miljø separeret på applikationsniveau.

·       Segmentering af netværket helt frem til applikationer for adskillelse af butiksmiljø fra øvrige Sonofon / Telenor

 

Resultat: Nyt skalerbart WAN design opbygget med segmentering af VPN / IP / Firewall

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01/2006 – 04/2006

Konsulent / Projektleder

Opgave/Projekt beskrivelse: Migration af ca 12000 brugere til Telenor

Proces beskrivelse:

·       Etablering af styregruppe og projektstruktur. Pli Nordisk projektansvarlig.

·       Delprojektledere i No, Se, Fin og DK

·       Kapacitets og dækningsundersøgelse af ca. 60 Nordiske lokationer

·       Opbygning af ca 25 dedikerede sites på IBM lokationer, samt opgradering af et antal makro sites for sikring af dækning og kapacitet

·       Migration af brugerne, inkl. Porteringer og oprettelser af nødvendige nye nummerplaner

 

Resultat: Projektet gennemført på ca. 12 uger som aftalt og afleveret med ganske få udeståender

 

 

10/2005 – 12/2005

Konsulent / Arkitekt

Opgave/Projekt beskrivelse: Design af Nordisk Backbone for datacenter

Proces beskrivelse:

·       Deltagelse i strategiske overvejelse omkring mulige scenarie for etablering

·       Projektansvarlig for design af Nordisk Backbone i Dk Se, So og Fin, baseret på ikke eksisterende produkter og tjenester.

·       Politisk projekt, hvor målet er et færdig projekt fra Telenor til IBM forankret i de respektives landes linieorganisationer.

·       Udarbejdelse af Business cases for ledelsesgodkendelse

·       Kontraktforhandling

·       Igangsættelse af leveranceprojekt

 

Resultat: WDM og MPLS/VPLS baseret infrastruktur kontraktueret og implementeret

 

06/2005 – 01/2006

Konsulent / Projektleder

Opgave/Projekt beskrivelse: National (DK) design, BC, forhandling og projektopstart

Proces beskrivelse:

·       Delprojektleder for Danmark i relation til design af Nordisk netværk med 2300 lokationer, heraf ca 400 i Dk.

·       Løsningsdesign baseret på MPLS.

·       Udarbejdelse af Business cases for ledelsesfodkendelse

·       Efter kontrakt, opstart af implementering og migrationsprojekt

·       Projektexit efter opstart af implementering og migarationsprojektet

 

Resultat: Fællesnordisk infrastruktur baseret på MPLS, 12 mdr implementering

 

10/2005 – 03/2007

Konsulent / arkitekt / Projektleder

Opgave/Projekt beskrivelse: Ny voice infrastruktur til SAS koncernen i Norden

Proces beskrivelse:

·       Delprojektleder med ansvar for national løsningsdesign og implementering / migrering

·       Projektet baseret på ”One Phone Concept”, en medarbejder, en telefonterminal

·       Nordisk projektejer af ny Nordisk nummerplan for SAS koncernen, som skal intergreres i eksisterende struktur

·       Fælles nordisk baseline skulle etableres på forskellige platforme, senere i projektet ændret således at baseline er obligatorisk, nationalt øget funktionalitet ønsket implementeret.

 

Resultat: Projektet kontraktureret, SAS ændret design undervejs. Projektet afleveret til ny projektleder 03/2007 med 2 mdr overlap på projektansvar. Projektet løber året ud. SAS har fået en ny og væsentlig forenklet struktur med garanteret besvarelse på ca 50 mill årligt efter år 2009

 

10/2003 – 6/2004

Konsulent

Opgave/Projekt beskrivelse: Produkt udvikling af nyt fælles nordisk produkt platform

Proces beskrivelse:

·       Delprojektleder, med ansvar for DK salg rolle i produktdefinitionen, kravstiller til produkt management

·       Projektleder og idemand bag ”virtuelle nordiske organisering” baseret på de nationale værdikæder.

·       Delprojektleder på beskrivelse og national forankring af Operational procedure Manual  med integration til nationale værdikæder

 

Resultat: Projektet etableret til tiden, processer dokumenteret til lancering

 

06/2002 / 10/2002

Konsulent / Projektleder

Opgave/Projekt beskrivelse: Ny telekommunikations løsning

Proces beskrivelse:

·       Overtagelse af kriseramt projekt

·       Kunden under implementering skal flytte hovedsæde,

·       Sonofon som leverandør varslet meget sent i relation til deadline

·       Overtagelse af projekt, sikring af forankring hos ledelsen for ressourcetildeling

·       Løsningsdesign baseret på ca. 80 % mobile bruger, hvor behov for dedikeret dækning og kapacitet er et krav fra projektet ( Hovedsæde langs Lyngby motorvejen) Kapacitet og dækning for et forsyningsselskab er vital

 

Resultat: Projektet færdiggjort til tiden, kunden etableret med ønsket ekstra sikrede løsning

 

1999

Konsulent / Projektleder

Opgave/Projekt beskrivelse: Udbudsforretning på WAN dækkende kunden lokationer

Proces beskrivelse:

·       Projektleder på udbudsforretningen, foranalyse, kravspec, leverandør udvælgelse og kontraktforhandling ( WAN baseret på 2 og 8 Mbit/s modemteknologi)

·       Projektleder på implementeringen / fagtilsyn

·       Leverandørstyring for kunden

 

Resultat: Projektet realiseret under økonomisk budget grundet genbrug af eksisterende kobberkabling

 

1998

Konsulent / Projektleder

Opgave/Projekt beskrivelse: WAN infrastruktur for Viborg Amts sygehuse

Proces beskrivelse:

·       Projektleder på EU udbudsforretningen, foranalyse, kravspec, leverandør udvælgelse og kontraktforhandling ( WAN baseret på 34 Mbit/s Radiokæde teknologi)

·       Projektleder på implementeringen / fagtilsyn

·       Leverandørstyring for kunden

 

Resultat: WAN etableret til brug for udveksling af røntgen billeder mellem sygehusene, således at en røntgen læge nu kunne sevicere flere sygehuse